A.Waktu Pelaksanaan: 10 November 2022
B.Lokasi: Ruang VIP GT Lt. 1 IAINN Manado
C.Jumlah Peserta: 21 Orang
D.Maksud kegiatan:

I.          Input    : Menjadikan pengetahuan yang didapatkann sebagai bekal dalam perkuliahan dan kehidupan sehari-hari serta memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa

II.         Output :   Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenaik keislaman ataupun keilmuan dibidang lainnya serta meningkatkann mengenai topic yyang diangkat.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder